ရန္ကုန္ ေရႀကီး (ဓာတ္ပုံ)

July 2, 2015

ရန္ကုန္ ေရႀကီး (ဓာတ္ပုံ)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ယေန႔ မုိးရြာသြန္းၿပီး ေရႀကီးေလွ်ံ ျဖစ္ေပၚေနစဥ္။    
6 years Ago
Up