ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းတင္

May 16, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းတင္

  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁)ကို  တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္း တင္လိုက္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္တဲ့ စီမံကိန္းတခ်ဳိ႕ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုပါ အသိေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ မရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၈ ဦးက  ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမလ ၁၆ရက္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လ်ွပ္စစ္၊ စက္မႈနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာကို  လႊတ္ေတာ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ ့တာပါ။ ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္အေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈကို အေလးထားေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္သလို ျပည္သူလူထုမထိခိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ကတိေပးေျပာသြားပါတယ္။ အစီရင္ခံစာထဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရွိတဲ့ ၿမဳိသစ္တိုးခ်ဲ႔ေရး စီမံကိန္းေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းေတြ၊ လမ္းတံတားေတြတိုးခ်ဲ႔မယ့္ စီမံကိန္းေတြပါ၀င္ၿပီး ဒီစီမံကိန္း အစီအမံေတြကိုေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JICA က အကူအညီေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။
3 years Ago
Up