ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း

A d v e r t i s e m e n t With Us

May 19, 2016

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္း

ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၀ က ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္က တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒအမွတ္ ၁၁/၉၀ ျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဇယား ၂ ပါ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္းအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္လို႔ ဒီဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းဖုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္က ေျပာပါတယ္။ ဒီ႐ုပ္သိမ္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းလက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ အဆိုတင္သြင္းတာကို ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေထာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ လက္ခံေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာမတူတဲ့သူမရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို လႊဲအပ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up