ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထက္ေကာင္းကင္တြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္  မိုးတိမ္မ်ား (ဓာတ္ပံု)

May 1, 2019

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထက္ေကာင္းကင္တြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည့္  မိုးတိမ္မ်ား (ဓာတ္ပံု)

ေမလ ၁ ရက္ေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထက္ ေကာင္းကင္မွာ မိုးတိမ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနမႈ ျမင္ကြင္း။ လြင္မိႈင္း
2 years Ago
Up