ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္းတုိ႔တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရ

February 9, 2017

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခုိးယူသုံးစြဲမႈ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္းတုိ႔တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခုိးယူသုံးစြဲမႈေတြထဲမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးနဲ႔ စစ္ကုိင္း စတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး ၃ ခုမွာ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကေန ဒီဇင္ဘာလအထိ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း (ေတာင္ႏွင္႔ ေျမာက္)၊ စစ္ကုိင္း၊ တနသာၤရီ၊ ပဲခူး (အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္)၊ မေကြး၊ ဧရာဝတီနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ေဒသအသီးသီးတုိ႔မွာ တရားမဝင္ လွ်စ္စစ္ခုိးယူသုံးစြဲသူ ၈၃၀၃၁ ဦး စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ တရားမဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ခုိးယူသုံးစြဲမႈေတြထဲမွာ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းနဲ႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းတုိ႔မွာ အမ်ားဆုံး ႀကဳံေတြ႔ေနရတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ “လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲတဲ့ေနရာမွာ တရားမဝင္ ခုိးယူသုံးစြဲေနတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ စက္မႈ လုပ္ငန္းသုံး၊ အမ်ားျပည္သူလုပ္ငန္းသုံးေတြအတြက္ ဓာတ္အားေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ တယူနစ္ကုိ ၂၁.၆၇၃ က်ပ္ႏႈန္းအတိုင္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ ၂၈၃ မီလီယံခန္႔ စိုက္ထုတ္က်ခံေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ ဓာတ္အားထုတ္ယူ သုံးစြဲေနမႈကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးခဲ့တာမွာ အခုလို တရားမဝင္ခုိးယူသုံးစြဲေနတာေတြကုိ ေတြ႔ရတယ္”လုိ႔ ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ေကာ္ပုိေရးရွင္းမွ ဦးေက်ာ္ဦး (ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႔ဝင္ ၄ )က ေျပာပါတယ္။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးထံက တရားမ၀င္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ နစ္နာေၾကးအမ်ားဆုံး က်ပ္ ၂၅၇ သိန္း (၂၅၇၆၄၈၀၃ က်ပ္) ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာလည္း စစ္ေဆးခဲ့ရာ ခုိးယူသုံးစြဲသူ ၅၉၇၄၁ ဦး စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့ၿပီး တရားမဝင္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ၁၇၄ မႈထဲက နစ္နာေၾကး က်ပ္ သိန္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ (၁၇၉၇၂၈၈၀၂ က်ပ္) ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအေနနဲ႔ကေတာ့ ၃ လ (ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ) အတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္ ဆုံး႐ႈံးမႈ ယူနစ္ေပါင္း (၁၉၇၀၈၄) ယူနစ္ဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၁၄၂၇၇၃ ဦးကုိ စစ္ေဆးခဲ့ကာ တရားမဝင္ ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ ၂၅၄ မႈမွာ နစ္နာေၾကး ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ (၀၅၄၉၃၆၀၅ က်ပ္) ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ အဲဒီဌာနက ေျပာပါတယ္။
6 years Ago
Up