ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား တိုးခ်ဲ႔ တာဝန္ေပး

September 11, 2017

ရန္ကုန္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား တိုးခ်ဲ႔ တာဝန္ေပး

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ ၄ ခုမွာ အဖြဲ႔ဝင္သစ္ ၅ ဦးကို ထပ္မံထည့္သြင္း တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔မွာ အဖြဲ႔ဝင္သစ္ေတြကို အတည္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွသိန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုးလြင္၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ေတြအေနနဲ႔ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ထြန္းနဲ႔ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးေဆြတို႔ကို တာဝန္ေပးအပ္လုိက္တာပါ။ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာေကာ္မတီမွာ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါရွိတဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ႀကီးရဲေအာင္အစား ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး သန္႔ဇင္လိႈင္ကို အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up