ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ

February 10, 2018

ေနာ္ဒစ္ေန႔ အခမ္းအနား ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ

က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးကို အဓိကထားရည္ရြယ္တဲ့ ေနာ္ဒစ္နုိင္ငံေတြရဲ႕ ေနာ္ဒစ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Nordic House မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္ဒစ္ေန႔ (Nordic Day) ကို ေနာ္ဒစ္နုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ သံတမန္ေတြက ဦးေဆာင္က်င္းပၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုနစ္အတြက္ ေနာ္ဒစ္ေန႔ကို ျမန္မာနုိင္ငံက ျပည္သူေတြ ေနာ္ဒစ္နုိင္ငံေတြရဲ႕ တန္ဖိုးထားအေလးထားမႈေတြကို ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔စြာသိေစဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာလုိ႔ သိရပါတယ္။ ေနာ္ဒစ္နုိင္ငံေတြဟာ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး (Gender Equality) ကို အေလးေပးတဲ့ နုိင္ငံေတြျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕မူ၀ါဒေတြကို ျပည္တြင္း ျပည္ပေတြမွာ ျမႇင့္တင္လုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ရွိၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ ေနာ္ဒစ္ေန႔ အခမ္းအနားမွာ ျပည္တြင္းက အမ်ဴိးသမီးလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ အမ်ဴိးသမီးအခြင့္အေရးလူပ္ရွားသူေတြပါ၀င္တဲ့ အမ်ဴိးသမီးစကား၀ုိင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္နဲ႔အတူ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
4 years Ago

May 25, 2017

ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရးညီလာခံ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပ

ျပည္သူလူထုက်န္းမာေရး ညီလာခံ (People Health Assembly) ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး People Health Assembly က်င္းပေရးေကာ္မတီကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ International Business Centre (IBC) မွာ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေဆြးေႏြးပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျပည္သူလူထုကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာမွာ လက္ေတြ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ခက္ခဲေသာေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တုိးတက္ဖုိ႔ အထူးစီမံခ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးစနစ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈမ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖုိ႔ နည္းပညာဆုိင္ရာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရး ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ ၅ ခုကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး People Health Assembly က်င္းပေရးေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။ ေမ ၂၄ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိ ျပဳလုပ္မယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက အရာရွိေတြ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔စည္းေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။
4 years Ago
Up