ရန္ကုန္တိုင္း ေႏြရာသီ

March 17, 2017

ရန္ကုန္တိုင္း ေႏြရာသီ မီးလင္းေရး က်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံ သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေႏြရာသီလွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရ အသံုး ဆုိင္ရာဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကေန က်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံ ခြဲေ၀သံုးစြဲဖို႔ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီေငြနဲ႔ ဒီဇယ္နဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ေလာင္စာ ႏွစ္မ်ဳိးအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ၂၅ မီဂၢါ၀ပ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္စက္ ၀ယ္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က “ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ ဝယ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္အသံုးျပဳတာနဲ႔ ငွားရမ္းအသံုးျပဳတဲ့ နည္းလမ္းေတြမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား အသီးသီး ရွိပါတယ္။ လတ္တေလာ အေနအထားအရ အခု တင္ျပပါ ဓာတ္အားထုတ္စက္ဝယ္ယူအသံုးျပဳတဲ့နည္းလမ္းကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လ်ာထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရး အေျခအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအရ ကာလတိုစီမံခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္အားထုတ္စက္ကို ဝယ္ယူဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာမွာ ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးမွန္ ရရွိဖို႔နဲ႔ စက္အသစ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဓာတ္အားထုတ္စက္ကို မူရင္းထုတ္လုပ္သူကုမၸဏီထံကေန တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ဝယ္ယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရရွည္အတြက္ ဓာတ္ေငြ႔သံုးစြဲၿပီး ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ကာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ မဟာဓာတ္အားလိုင္းေရာက္ရွိ တဲ့ေနရာတုိင္း၊ ၿမိဳ႕ရြာတိုင္းမွာ သံုးစြဲခြင့္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ က ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရန္ကုန္တိုင္းမွာ လာမယ့္ေႏြရာသီ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိေရး သံုးမယ့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ရင္ မီတာခ တယူနစ္ အရင္းေငြ က်ပ္ ၁၅၀ ကေန က်ပ္ ၂၀၀ ခန္႔အထိ က်သင့္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ မေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာ အိမ္သံုးမီတာခ တယူနစ္ ၃၅က်ပ္၊ ၄၀ က်ပ္၊ ၅၀ က်ပ္ ႏွုန္းနဲ႔ ေကာက္ယူေနျပီး အစိုးရက အရွံုးခံစိုက္ထုတ္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up