ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္မႏၱေလးတိုင္းတြင္ ဂ်ီဒီပီ ၈ ဒႆမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ရန္ရည္မွန္း

January 22, 2018

ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္မႏၱေလးတိုင္းတြင္ ဂ်ီဒီပီ ၈ ဒႆမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ရန္ရည္မွန္း

  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွာ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ)ကို ၈ ဒႆမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအရသိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ ဧၿပီမွ စတင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာကာလအတြက္ေရးဆြဲထားတဲ့   အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းကို လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း  ေဆြးေႏြးေနၾကတာျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိေလ့လာအၾကံျပဳႏိုင္ဖို႔လည္း ျဖန္႔ေ၀ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဟာ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း အမ်ားဆံုးေမွ်ာ္မွန္း ထားတာျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီ၊ ပဲခူးနဲ႔မေကြးက ၇ ၇ာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္စီ ၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္စီ၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊ရွမ္းနဲ႔ဧရာ၀တီက ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္စီတိုးတက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး   ကခ်င္ျပည္နယ္ကေတာ့ ၂ဒႆမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ တိုးတက္မႈႏႈန္း အနည္းဆံုး ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ၂၀၁၈ ဧၿပီကေန စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လာတာကာလ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၇ဒႆမ ၂ ရွိဖို႔ ရည္မွန္းထားၿပီး ဒီအထဲမွာ လယ္ယာက႑ကေန ပါ၀င္မႈအခ်ဳိးအစား ၂၁ဒႆမ ၁ရာခိုင္ႏႈန္း၊  စက္မႈက႑ ၃၅ဒႆမ ၁ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈက႑က ၄၃ ဒႆမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈအေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္ပပို႔ကုန္ က်ပ္ ၉၂၅၂ ဒႆမ၉ ဘီလီယံ တင္ပို႔ဖို႔နဲ႔ ျပည္ပသြင္းကုန္အေနနဲ႔ တန္ဖိုး က်ပ္ ၉၆၅၃ ဒႆမ၁ ဘီလီယံ တင္သြင္းဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ လည္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအရ သိရပါတယ္။ လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္ ၆လတာကာလတြင္း ေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြဟာ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းရွိမရွိ၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈရွိမရွိ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမရွိ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမျပဳ၊ ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခုိက္မႈ ရွိမရွိ စတာေတြကို ဘက္စံုေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီးသား စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္ရမယ္လို႔လည္း ဥပေဒၾကမ္းမွာပါရွိပါတယ္။
4 years Ago
Up