ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၇ ခု ခြင့္ျပဳ

January 5, 2018

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၇ ခု ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္မွ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္အထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၇ ခုတို႔ကို အတည္ျပဳမိန္႔ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္းအစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ စက္မႈနဲ႔ အျခားဝန္ေဆာင္မႈက႑ေတြမွာ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔က  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၇ ခုတို႔ကို အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မတည္ေငြရင္းပမာဏ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅ ဒသမ ၄၃၅ သန္းနဲ႔ က်ပ္ေငြ ၈၇၁၉ ဒသမ ၂၂ သန္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁၀၃၆၄ ဦးအတြက္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္က က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ  အစည္းအေဝးမွာလည္း ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၅၅၆ သန္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃ ခုကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၁၁၂၄ ဦးအတြက္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မတည္ေငြရင္း ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔  တိုင္းအစိုးရထံမွာ ေလၽွာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ
3 years Ago
Up