ရန္ကုန္တိုင္းတြင္  ျပည္သူအေျချပဳ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

April 26, 2018

ရန္ကုန္တိုင္းတြင္  ျပည္သူအေျချပဳ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပည္သူ႔အေျချပဳဘတ္ဂ်က္ (Participatory Budget)ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဧၿပီ ၂၆ရက္က ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပည္သူ႔ အေျချပဳဘတ္ဂ်က္ (Participatory Budget) ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲပြဲ အခမ္းအနားမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ "ပထမဦးစားေပးက ဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကို ခ်ိန္ညႇိလိုက္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းအတြင္းမွာ႐ွိတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေနာက္က်တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအားေကာင္းေနတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြၾကားမွာ အခ်ိဳးညီမ်ွတတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္ခုကို ျဖစ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ ဒီစားပြဲအလိုက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲေတြကေန ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာ ျပည္သူကိုအေျချပဳတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္စနစ္တစ္ခုကို က်ေနာ္တို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုတက္ေရာက္လာတဲ့သူေတြ ဝိုင္းဝန္းကူညီေနၾကတဲ့ သူေတြ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဖက္ဖက္ကေန ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ သူေတြအားလံုးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။" ဘတ္ဂ်တ္ေငြကို စနစ္တက် စိစစ္သံုးစြဲႏိုင္ ၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တဲ့ အက်ိဳး႐ွိတဲ့ သံုးစြဲမႈေတြျဖစ္ဖို႔အတြက္အားလံုးဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳ႔္က တိုက္တြန္းပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ  ျပည္သူ႔ အေျချပဳဘတ္ဂ်က္ တစ္ခုလံုးကို လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခရိုင္အလိုက္ၿမိဳ႕နယ္ေတြက အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၀ ကို ဘက္ဂ်က္အသြင္ေျပာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစားေပးမႈ ၂၀ တင္မက သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ထပ္မံထည့္သြင္း ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း   ဦးစားေပးမႈ ၂၀ အျပင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ထပ္ထည့္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပည္သူ႔ အေျချပဳဘတ္ဂ်က္ (Participatory Budget) ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲပြဲကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္႐ွိသူေတြက ဧၿပီ ၂၆ ရက္မွ၂၇ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ခ်ေပးထားတဲ့  အခုႏွစ္ ၆ လ ဘတ္ဂ်က္ ပမာဏကေတာ့ က်ပ္ ၂၀၂ ဘီလီယံျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up