ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ႏွစ္ ၁၁၀ ျပည့္ပဲြေတာ္

January 24, 2016

ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ႏွစ္ ၁၁၀ ျပည့္ပဲြေတာ္ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပေန (ဓာတ္ပံု)

ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္မယ့္ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ ႏွစ္ (၁၁ဝ)ျပည့္ပြဲေတာ္ကုိ  ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ကေန၂၅ ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပေနပါတယ္။ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ရဲ႕ ႏွစ္(၁၁၀)ျပည္႔ပြဲမွာ ေစ်းေရာင္းပြဲ၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ၊ တိရစၦာန္ေလးေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ျပပြဲနဲ႔ ပညာေပးျပခန္း စတာေတြကုိ ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသထားပါတယ္။ ရန္ကုန္တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္ကုိ ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ရက္ေန႕က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ အက်ယ္အဝန္း ၆၉ ဒသမ ၂၉ ဧကက်ယ္ဝန္းပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ႏုိ႔တုိက္သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္၄၅မ်ဳိး အေကာင္ေရ ၆၀၀ ေက်ာ္၊ ေက်းငွက္သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ ၆၉ မ်ဳိး အေကာင္ေရ ၅၈၀ ေက်ာ္ တြားသြားသတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ ၁၈ မ်ဳိး အေကာင္ေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္းတိရစၦာန္မ်ဳိးစုံ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းျပသထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ Htoo Zoos & Gardens Business Unit က အစုိးရဆီကေန ရန္ကုန္တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္ကို လႊဲေျပာင္းလည္ပတ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  
7 years Ago
Up