ရန္ကုန္တဖက္ကမ္း ဒလၿမဳိ႕ကျပည္သူမ်ား - ဓာတ္ပံု

May 9, 2017

ေရရွားပါးမႈျပႆနာအေျဖမရွာႏိုင္ေသးတဲ့ ရန္ကုန္တဖက္ကမ္း ဒလၿမဳိ႕ကျပည္သူမ်ား - ဓာတ္ပံု

ရန္ကုန္ၿမိ့ဳတဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထုိင္တဲ့ ျပည္သူလူထုေတြဟာ ေႏြရာသီ ေရာက္တိုင္း ရာသီဥတုပူျပင္းၿပီး ကန္ေရခန္းေျခာက္နည္းပါးလာေနတာေၾကာင့္  ေသာက္သုံးေရ ရွားပါးမႈ အခက္အခဲနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ရင္ဆိုင္ ႀကဳံေတြ႔ေနရပါတယ္ ဓာတ္ပံု - ခင္ေမာင္ဝင္း
5 years Ago
Up