ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာ

March 9, 2017

မတ္လပထမအပတ္တြင္း FMI ႏွင့္ သီလဝါ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္

  ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ထဲမွာ မတ္လ ပထမအပတ္အတြင္းက FMI နဲ႔ သီလဝါ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ရွယ္ယာရွင္ေတြအေနနဲ႔ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္အေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားမႈေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ေစ်းကြက္က ပိုမို ေကာင္းမြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ရွယ္ယာရွင္ေတြအေနနဲ႔ အျမတ္အစြန္းေတြ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဝယ္ယူထားတဲ့ ရွယ္ယာေတြကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မတ္လ ဒုတိယအပတ္ကေနစၿပီး ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းေတြက ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းလာတာဟာ ရွယ္ယာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဝယ္ယူထားတဲ့ ရွယ္ယာေတြကို ျပန္လည္ထုတ္ေရာင္းတာ မ်ားလာတာေၾကာင့္ပါလို႔ ရွယ္ယာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာေတာ့ FMI ရွယ္ယာ ၁ စုကို က်ပ္ ၁၇၅၀၀၊ သီလဝါ ရွယ္ယာ ၁ စုကို က်ပ္ ၄၃၀၀၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေစ်းကေတာ့ က်ပ္ ၉၁၀၀နဲ႔ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေစ်းကေတာ့ က်ပ္ ၃၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိေနပါတယ္။
6 years Ago
Up