ရထားလမ္းကူးရင္း အသက္ေဘးက သီသီလႊတ္ခဲ့ရသူ (႐ုပ္သံ)

February 20, 2016

ရထားလမ္းကူးရင္း အသက္ေဘးက သီသီလြတ္ခဲ့ရသူ (႐ုပ္သံ)

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဘူတာ႐ုံတခုမွာ သံလမ္းကို ျဖတ္ကူးတဲ့ လူတဦးက အသက္ေဘးကေန သီသီေလး ကင္းလြတ္ခဲ့ပါတယ္။ တဖက္လူသြားစႀကၤန္ကေန တျခားတဖက္ လူသြားစႀကၤန္ကို ကူးရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာကေန မကူးဘဲ ရထားလမ္းကို ျဖတ္ကူးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရထားလမ္းက ၂ လမ္းရွိရာမွာ တဖက္လမ္းက ရထားထြက္ခြာသြားတဲ့ အတြက္ တျခားတဖက္ကို ကူးရာမွာ တျခားတဖက္က ရထားက မထင္မွတ္ပဲ ေရာက္ရွိလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ျမင့္ေတြ႔ၿပီး ေရွာင္တိမ္းႏုိင္တဲ့ အတြက္ အသက္ေဘးကေန ကင္းလႊတ္ခြင့္ရရွိသြားပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို လုံၿခဳံေရး ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ေနတဲ့ ကင္မရာကေန ႐ုိက္ကူးထားၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္မွာ အင္တာနက္ ယူက်ဴေပၚ တင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရထားလမ္းေပၚ စည္းကမ္းမဲ့ ျဖတ္ကူးသူကို အေရးယူမယူကေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။
6 years Ago
Up