ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၅ သန္း အကူအညီေပးအပ္

A d v e r t i s e m e n t With Us

February 17, 2016

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၅ သန္း အကူအညီေပးအပ္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡေဘးသင့္ဒုကၡသည္ေတြ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြနဲ႔  ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း ကူညီပံ့ပုိးသြားမယ္လို႔  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔  အေမရိကန္သံ႐ုံးက ေၾကညာပါတယ္။ ဒီအကူအညီေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု ၉,၀၀၀ သို႔မဟုတ္  လူဦးေရ ၄၅,၀၀၀ ေလာက္ဟာ  အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြ ေစ်းကြက္နဲ႔ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ပုိမုိလက္လွမ္းမီလာမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈအသုိက္အဝန္းက ကုိယ္တုိင္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ အေရးတႀကီး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ က႑ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဆိုပါ အကူအညီေတြကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေအဂ်င္စီရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔  ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up