ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

September 26, 2018

ကမန္လူမ်ိဳးအမည္ျဖင့္ မွားယြင္းစြာ ႏိုင္ငံသားကတ္ထုတ္ေပးမႈ ျပန္႐ုပ္သိမ္းေပးေရးအဆုိ အတည္ျပဳ

ဘဂၤါလီေတြကို ကမန္လူမ်ိဳးအမည္နဲ႔ မွားယြင္းစြာ ႏိုင္ငံသားကတ္ထုတ္ေပးမႈကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္ေၾကာင္းအဆို ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာက ဘဂၤါလီေတြကို ကမန္လူမ်ိဳး အမည္နဲ႔ ၁၁/ ရဗန(နိုင္) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ထုတ္ေပးတာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ တိုက္ေၾကာင္းအဆိုကို စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ရမ္းၿဗဲလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ စက္တင္ဘာ၂၅ ရက္ေန႔က ရခိုင္လႊတ္ေတာ္မွာ ဒီအဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ထားဖို႔ ေထာက္ခံသူတဦးနဲ႔ အဆိုကို အတည္ျပဳ ေထာက္ခံသူက ၂၉ ဦးျဖစ္တာေၾကာင့္ အတည္ျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက “မွတ္တမ္းတင္ရင္ ေထာက္ခံသူက ၁ ဦး၊ အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံသူက ၂၉ ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦး အဆိုအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာအပ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦး ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတဲ့ ဘူးသီးေတာင္မွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက “ဥပေဒနဲ႔ မညီဘဲ ကမာန္လူမ်ိဳးဦးေရးတိုးပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မယ္ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ထိစပ္ေနေသာ လူဦးေရးသန္း ၁၇၀ နီးပါးရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ဘဂၤါလီေတြဟာ မၾကာမီ ကမန္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ေရာက္ ရွိလာမယ့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္နဲ႔လည္း ေရာက္ရွိလာ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာအာဏာသည္ အဆိုရွင္ တင္ျပသလို က်ည္တလုံးမွမေဖာက္ဘဲ တိုင္းတပါးသားလက္ဝယ္ ေရာက္ရွိသြားမယ္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးရဲ့ အဆိုအား ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရကတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဒီအဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ထားဖို႔ ေထာက္ခံသူတဦးရွိခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကုတ္မဲႏၵနယ္ေျမ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္က ျပည္နယ္ အစိုးရကတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ “တိုက္တြန္းလို႔ မရဘူး။ အဲ့ဒါ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာထားၿပီးသား၊ ျပည္နယ္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ေတြက ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကိုကူညီဖို႔သာ တာဝန္ရွိတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းတာတို႔ လႊမ္းမိုးတာတို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို လုပ္ခိုင္းတာတို႔ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ၊ ဒါကိုသိထားရင္ေတာ့ ျပည္နယ္အစုိးရကတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းတယ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွလုပ္လို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူး။” ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာက လူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကမန္တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ ေပးခဲ့တာဟာ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္တာေတြရွိေနတာေၾကာင့္ အေသးစိတ္ျပန္လည္ စိစစ္မယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာဆိုထားပါတယ္။
3 years Ago

September 20, 2018

ဘဂၤါလီမ်ားကို ကမန္လူမ်ဳိးႏွင့္မွားယြင္းၿပီး ႏိုင္ငံသားကတ္ထုတ္ေပးေနမႈ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္

ဘဂၤါလီေတြကို ကမန္လူမ်ိဳးအမည္နဲ႔ မွားယြင္းၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေတြ ထုတ္ေပးတာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာက ဘဂၤါလီေတြကို ကမန္လူမ်ိဳး အမည္နဲ႔ ၁၁/ရဗန(ႏိုင္) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေတြ ထုတ္ေပးတာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ရမ္းၿဗဲအမတ္ ဦးသန္းေမာင္ဦးက ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းခဲ့တာပါ။ ဒီအဆိုကို မင္းျပားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးလွေအာင္ညြန္႔က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိတဲ့အတြက္ အဆိုကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆံုးျဖတ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ဘဂၤါလီေတြကို ကမန္လူမ်ိဳးအမည္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ေတြ ထုတ္ေပးတာကို ေသခ်ာစိစစ္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာက ကမန္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္တဲ့ ဘဂၤါလီ ၃၃၀၆ ဦးကို ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ေတြ ထုတ္ေပးထားမႈအေပၚ ကမန္တိုင္းရင္းသားေတြက စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ရန္ကုန္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးမွာ ကမန္တိုင္းရင္းသားအေရအတြက္ ခန္႔မွန္းေခ် ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သတင္း - ဝဏၰခြာညိဳ
3 years Ago
Up