ရခုိင္လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

February 3, 2017

ရခုိင္လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သမၼတသီးသန္႔ရန္ပံုေငြထဲမွ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကေန ရခုိင္လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္သံုးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒီေန႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒပါ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြကေန သံုးစြဲဖုိ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က တင္ျပခဲ့တာပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ လမ္း၊ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၁၈ ခုအတြက္ သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၃၆၅၆ ဒသမ ၈၂၀ သန္း ခြဲေ၀သံုးစြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူလုပ္ကုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ အခုလို တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၀၀ ဘီလီယံ ရွိတဲ့အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ထိ ခြင့္ျပဳၿပီးပမာဏမွာ က်ပ္ ၅၅ ဒသမ ၉၇၀ ဘီလီယံျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ပ္ ၄၄ ဒသမ ၃၀ က်န္ရွိေသးတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆုိပါတယ္။
4 years Ago
Up