ရခုိင္တပ္ဖြဲ႔

July 13, 2018

ကုိးကန္႔၊ တအာင္းႏွင့္ ရခုိင္တပ္ဖြဲ႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ေပးရန္ ‘ဝ’တုိက္တြန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးတဲ့ အဓိကေၾကာင္းအရင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ကုိးကန္႔ (MNDAA)၊ တအာင္း (TNLA) နဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA) တုိ႔ကုိ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ရန္သူလုိ သေဘာထားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ (UWSA)  ‘ဝ’တပ္ဖြဲ႔ ျပင္ပဆက္ဆံေရးဌာနႀကီးမႉး ဦးေကာ်က္ေကာ္အန္းက ေျပာပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ပင္လုံတတိယအစည္းအေဝးမွာ ဝ ျပည္နယ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ထဲ ဦးေက်ာ္ေကာ္အန္းက ေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အဆုိပါ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသား ၃ ဖြဲ႔ကုိ ရန္သူလုိ သေဘာထား အျပဳတ္တုိက္ဖုိ႔ လမ္းစဥ္ကုိင္ေနမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ခုိက္လာၿပီး ဘယ္သူမွ အႏုိင္မရခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ တုိက္ပြဲေၾကာင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိထားတဲ့ ေဒသကုိ ထိခုိက္ႏုိ္င္တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔အေျခ အေနကုိ ႐ႈျုမင္ၿပီး အားလုံးပါ၀င္ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အဆုိပါသုံးဖြဲ႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္ေစဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ) ကုိ လက္မွတ္ အရင္ထုိးၿပီးမွ ျပင္ဆင္ခြင့္နဲ႔ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ကုိ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က စာအားျဖင့္ ကတိခံရင္ အန္စီေအမွာ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ တက္ႂကြစြာ စဥ္းစာေပးမယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အရင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အန္စီေအ ျပင္ဆင္လုိ႔ မရဘူးဆုိတဲ့ လမ္းစဥ္အေပၚ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားတာဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕တုိးဖုိ႔အတြက္ မေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေပမယ့္ ဝ ျပည္အေနနဲ႔ သေဘာ႐ုိးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္၊ ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ ညိႇႏႈိင္းမႈ၊ ေတြ႔ဆုံမႈ စတဲ့ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈ တံခါးကို ဘယ္ေတာ့မွ ဦးစြာ တဖက္သတ္ ပိတ္လုိက္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း  ဦးေက်ာက္ေကာ္အန္းက ေျပာပါတယ္။ Photo : Cincds
4 years Ago
Up