ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားသူ ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB