ရခိုင္ေျမာက္ပုိင္းကိစၥ အေရးယူေပးရန္ မစၥယန္ဟီးလီ ေျပာ | DVB