ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတင္းမာမႈ

February 22, 2019

ႏိုင္ငံတကာကရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတင္းမာမႈကိုသာ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အာ႐ံုစိုက္ေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေ၀ဖန္

ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး အလားအလာေကာင္းေတြထက္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက တင္းမာမႈေတြကိုပဲ အာ႐ံုထားေနၾကတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမဳိ႕နယ္၊ ငပလီကမ္းေျခမွာ ဒီကေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္ မနက္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ( ၂၀၁၉) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္းရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္တဲ့ ျပည္နယ္အတြင္း မ်ားျပားစြာတည္ရွိေနတဲ့ အလားအလာေကာင္းေတြထက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာျဖစ္ပြားတဲ့ တင္းမာမႈမ်ားကိုသာ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အာ႐ံုထားေနခဲ့တာ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းေတြ အေျမာက္အျမား ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရနံနဲ႔သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းဟာ အင္မတန္အလားအလာေကာင္း တယ္တဲ့အတြက္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၾကဖုိ႔လည္း ႏို္င္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံက ဖိတ္ေခၚ လိုက္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအားလံုး သာတူညီမွ် ရရွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ၆ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ဖို႔ ခန္႔မွန္းထားၿပီး စြမ္းအင္က႑နဲ႔ ပုဂလိကက႑ကေန အမ်ားဆံုးတိုးတက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းနဲ႔  သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို အားေပးျမႇင့္တင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီနဲ႔ ဂ်ပန္ျပည္ပကုန္သြယ္မႈအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ကေန ၂၃ ရက္အထိ ငပလီကမ္းေျခမွာ က်င္းပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up