ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ အစိုးရႏွင့္ စခန္းေနသူမ်ား သေဘာတူ

January 3, 2018

ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ အစိုးရႏွင့္ စခန္းေနသူမ်ား သေဘာတူ

  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းေတြကို ပိတ္သိမ္းၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းေနသူေတြ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး သေဘာတူခဲ့ၾက ပါတယ္။ စစ္ေတြမွာ ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္က လုပ္ခဲ့တဲ့  ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ IDP စခန္းကိစၥရပ္ေတြနဲ႔  လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေဝးမွာ သေဘာတူခဲ့ၾကတာလို႔ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးေတြ  ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ IDP စခန္းမွာ ေနထုိင္သူေတြက လက္ရွိ စခန္းကို ပိတ္သိမ္းၿပီးသင့္ေတာ္တဲ့ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူခဲ့ၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္အား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ခံရမယ့္သူရဲ႕ သက္ေသခံကတ္ျပား (NV Card) ကိုင္ေဆာင္ဖို႔၊ (NV Card) ကတ္ျပားကိုင္ေဆာင္လို႔  ရရွိႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း  ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ (NV Card)ကိုင္ေဆာင္သူဟာ ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူအျဖစ္ သက္ေသခံႏုိင္မယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈ ခံယူဖို႔  ေလွ်ာက္ထား ပုိင္ခြင့္ရွိမယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ အညီ ႏုိင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္ အဆံုးျဖတ္ေပးခံယူ ႏုိင္ၿပီးရရွိတဲ့ ႏုိင္ငံသားအဆင့္အတန္းနဲ႔အညီ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိမယ္လို႔ အစိုးရသတင္းမွာ ပါရွိပါတယ္။ (NV Card)ကိုင္ေဆာင္သူမိဘေတြက ေမြးဖြားလာတဲ့ သား သမီးေတြဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ အညီ ႏုိင္ငံသား စိစစ္မႈခံယူ ဖို႔  ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊  (NV Card) ကိုင္ေဆာင္သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘယ္အရပ္ေဒသကိုမဆုိ သြားလာ လိုပါက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေဒသႏၱရအမိန္႔၊  ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနဲ႔ ခရီးသြားလာခြင့္ရွိတယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အတြင္း တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ နယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ ဂိတ္ကေန တဆင့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လက္မွတ္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ ဝင္/ထြက္ သြားလာခြင့္ရွိတယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ မိမိေနထုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားနဲ႔ အညီ လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္ရွိတယ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရပုိင္နက္ကို ေရလုပ္ငန္းလိုင္စင္နဲ႔  ဥပေဒနဲ႔ အညီထြက္ခြာခြင့္ရွိတဲ့ အခြင့္ အေရးေတြ ရရွိမယ္လို႔ အစိုးရသတင္းက ဆိုပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီးကတည္းက တည္ရွိခဲ့တဲ့  IDP ဒုကၡသည္စခန္းေတြဟာ အခုအခါ  ၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ ျမင့္လာၿပီး စခန္းေတြထဲမွာ ေနထုိင္သူ ၂သိန္းေက်ာ္ေလာက္ဟာ ျပင္ပထြက္ခြာသြားလာခြင့္ ဆံုး႐ႈံးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up