ရက္ဖီဖရီးဒ္မင္းဂါစပန္း

August 19, 2015

လိင္ေျပာင္းထားသူတဦးကို အိမ္ျဖဴေတာ္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ပထမဆုံံးခန္႔အပ္

အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ လိင္ေျပာင္းထားသူ တဦးကို ပထမဆံုး ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္တယ္လို႔ အိုဘားမား အစိုးရက ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ လိင္တူခ်င္း စိတ္၀င္စားသူေတြ၊ လိိင္ေျပာင္းလဲထားသူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို သမၼတ အိုဘားမားက အေလးထားမႈ ေနာက္ဆံုး သက္ေသျပမႈ ျဖစ္လာပါတယ္။ ရက္ဖီ ဖရီးဒ္မင္း ဂါစပန္း ဆုိတဲ့ လိင္ေျပာင္းလဲထားသူ အမ်ဳိးသမီးဟာ လိင္ေျပာင္းလဲထားသူမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ေနရွင္နယ္စင္တာမွာ မူ၀ါဒ အႀကံေပးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေနသူျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ သူ႔ကို အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ လူထုဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သမၼတ အုိဘားမားဟာ လိင္တူထိမ္းျမားခြင့္ကို အစပိုင္းမွာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ က်ေတာ့မွ လက္ခံလာသူျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕မူ၀ါဒေတြမွာလည္း LGBT အုပ္စုေတြအတြက္ တန္းတူအခြင့္အေရးကို ဦးေဆာင္ေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အေမရိကန္ စစ္တပ္ထဲမွာ လိင္တူစိတ္၀င္စားသူေတြကုိ တာ၀န္ထမ္းခြင့္ တားဆီးထားတဲ့ မေမးရ၊ မေျပာရ "don't ask, don't tell" မူ၀ါဒကိုလည္း အဆံုးသတ္ဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up