ယေန႔ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား

October 10, 2018

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၅၄၅၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။     မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၀၀၀၀ ကေန ၅၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်ရွိၿပီး၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၂၅၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုနီအသစ္က ပိႆာ ၆၀ ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၄၁၀၀၀ ကေန ၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ေစ်းကြာျခားမႈမရွိပါဘူး။ ကုလားပဲ v2 မႏၱေလးပြဲစား ကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၇၄၀၀၀၊ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ တစ္အိတ္ကို ၇၂၃၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၁၀၀ က်ပ္ေစ်းက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၁၇၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္ (စမံု) က ၄၅ ပိႆာ၀င္ ၁ အိတ္ကို ၂၁၀၀၀၀ ကေန ၂၄၇၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၃၀၀၀၀ ကေန ၂၄၀၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၇၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းညိဳက ၁ အိတ္ကို ၁၄၄၀၀၀ ကေန ၁၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မေကြး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၄၄၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး နဲ႔ မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကုိ ၁၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၱေလးပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁၇၇၀ က်ပ္ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္္။ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၈၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ေစ်းတက္လာပါတယ္္။ မႏၱေလး နဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခား မႈရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့  သီးႏွံေစ်းႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA
4 years Ago

March 10, 2017

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ယေန႔ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား

ဖရဲသီး မူဆယ္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အဓိက တင္ပို႔ေနတဲ့ ဖရဲသီး ၈၅၅ က ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၉၆၀၀၀ ထိ ေစ်းျမင့္တက္လာၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေစ်းက ၁ တန္ကို ၄၂၂၄၀၀ က်ပ္ ရွိေနပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့  ျပည္ပကို အဓိကတင္ပို႔ေနတဲ့ မတ္ပဲကေတာ့ ေစ်းဆက္လက္တက္ေနၿပီး ဒီေန႔မွာ ေငြက်ပ္ ၃၂၀၀၀ ထိေစ်းတက္လာပါတယ္။ ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းကေတာ့ ၁၁၄၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိေနပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းဟာလည္း ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိေနၿပီး ၃၅ က်ပ္ ေစ်းတက္ လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ေစ်းအနည္းငယ္က်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းက ၁ တန္ကို ၇၈၉၀၀၀ရွိၿပီး ေငြက်ပ္ ၇၀၀၀ ေစ်း က်သြားပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ကုလားပဲလံုးကလည္း ေစ်းဆက္တိုက္ က်ဆင္းေနၿပီး  ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၉၄၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၈၅ က်ပ္ ေစ်းက် ဆင္းသြားပါတယ္။ ၁ ပတ္အတြင္း ေငြက်ပ္ ၂၀၀ နီးပါး ေလာက္ ေစ်က်သြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီ ကေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေစ်းက ေငြက်ပ္ ၁,၁၀၀ ရွိေနၿပီး ၇၅ က်ပ္ေစ်း က်သြားပါတယ္။ ပဲပုတ္(ဗမာ) မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ဗမာ) ဟာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ ေစ်းတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ ေစ်းက ေငြက်ပ္ ၆၀၀၀၀ ရွိပါတယ္။ မက်ည္းေတာင့္ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မက်ည္းေတာင့္ဟာ ၁ ပိႆာကိုေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်း ရွိၿပီး  ေငြက်ပ္ ၇၀ က်ပ္ေစ်းတက္ လာပါတယ္။ ၁ ပတ္အတြင္း ေငြက်ပ္ ၁၀၀ ရာေက်ာ္ေလာက္ ေစ်းတက္တာပါ။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ အခ်ိန္နဲ႔ အမွ် ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA
6 years Ago
Up