ယေန႔ေငြလဲႏႈန္း

June 19, 2015

ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔ ေငြလဲႏႈန္း

ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔အတြက္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းထားေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၁၁၁၀  က်ပ္၊ ၁ ယူ႐ုိေငြကို ၁၂၆၃ ဒသမ ၂ က်ပ္၊ မေလးရွား ၁ ရင္းဂစ္ကို ၂၉၉ ဒသမ ၄၃ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ၁ ေဒၚလာကို ၈၃၂ ဒသမ ၆  က်ပ္၊ ထိုင္း ၁ ဘတ္ကို ၃၂ ဒသမ ၉ က်ပ္ အသီးသီး ေစ်းေပါက္ပါတယ္။ (ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္)
6 years Ago
Up