ယမကာလုပ္ငန္းမ်ား

August 23, 2016

ပုလင္းသြင္း အမွတ္တံကပ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ယမကာလုပ္ငန္းမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီစြာ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

ပုလင္းသြင္း အမွတ္တံဆိပ္ကပ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီစြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ပညာေပး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္ Grand Amara ဟုိတယ္မွာ ဩဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ "အရက္ယမကာမ်ားကုိ ကုန္ၾကမ္းကအစ ကုန္ေခ်ာအထိ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈရသည္ အထိ က်င့္စဥ္GMP နဲ႔ အညီ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းမ႐ွိပါက အလုိလားအပ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစမယ့္ ေရာေႏွာ ပစၥည္းမ်ားဟာ အရက္အရည္အေသြးကုိ နိမ့္က်ေစ႐ုံသာမက ေရ႐ွည္မွာ က်န္းမာေရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရက္ယမကာမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီစြာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား အျပင္ ေဘး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ား ေရာေႏွာပါဝင္ေနမႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ကုိပါ ဝုိင္းဝန္း႐ွာေဖြေဖာ္ ထုတ္ေပးၾကရန္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္း အရက္ဘီယာမ်ား ေသာက္သုံးမႈ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆုိးရြားစြာ ထိခုိက္မႈ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဆုံး႐ႈံးမႈနဲ႔ လူေသဆုံးမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ အရက္ဘီယာမ်ားကုိ ေသာက္သုံးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ေစ်းကြက္တြင္းမွာ ႐ွိတဲ့ အရက္ ဘီယာမ်ားကုိ စိစစ္ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားကုိပါ ေဆြးေႏြးက်ရန္အတြက္ ယခုလုိ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ အခ်ိန္အခါ ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္" လုိ႔ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသက္ႏုိင္ဝင္း ေျပာပါတယ္။ အစားအေသာက္နဲ႔ ေဆးဝါးကြက္ကဲေရးဦးဌာနာနအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းကုိတင္သြင္းလာတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ပါ အရက္ယမကာမ်ားကုိ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္ကြက္ကဲျခင္း၊ အသင့္ေသာက္သုံး ႏုိင္ေသာ ပုလင္းသြင္းအမွတ္တံဆိပ္ကပ္ ယမကာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ စက္႐ုံမ်ားကုိ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေထာက္ခံခ်က္ထုတ္ေပးျခင္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္ညီၫြတ္တဲ့ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ "အစားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အေလ့အထ မႈအက်င့္မ်ားေျပာင္းလဲလာတဲ့အတြက္ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ႐ွိတဲ့ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား ဆက္ဆံရာမွာလဲပဲ အရက္ယမကာအမ်ားဆုံး ေသာက္သုံးလာတာကုိ ေတြ႔႐ွိရပါတယ္။ ေသာက္သုံးလာတာနဲ႔အမ်ွ အရက္ယမကာတုိ႔ရဲ႕ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည္မီႏုိင္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးတာကုိေတြ႕ရပါတယ္"လုိ႔ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသက္ႏုိင္ဝင္း ေျပာပါတယ္။ ပုလင္းသြင္းအမွတ္တံဆိပ္ကပ္ အသင့္ေသာက္ယမကာမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေရး၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းသတ္မွတ္ေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္႐ွိၿပီး အရည္အေသြး မျပည့္မီေသာ ပုလင္းႏွင့္ တံဆိပ္ကပ္ ယမကာမ်ားဖမ္းဆီးအေရးယူေရးႏွင့္ စံမမီေသာအရက္မ်ား ဖမ္းဆီးအေရးယူေရးနဲ႔ ထိေရာက္ေသာပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း စတဲ့ အခ်က္ ၄ ခ်က္ကုိ အုပ္စုဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္႐ွိသူေတြနဲ႔ အရက္ယမကာ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြလဲ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
5 years Ago
Up