မႏၲေလး အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၇၂ ဦး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖမည္

March 3, 2019

မႏၲေလး အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၇၂ ဦး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖမည္

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မႏၲေလးဗဟို အက်ဥ္းေထာင္ (အိုးဘို) ကေန တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမယ့္ အက်ဥ္းသူ အက်ဥ္းသား ၇၂ ဦးရွိပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို မတ္ ၆ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ႔ စတင္ေျဖဆိုမွာ ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးဗဟို အက်ဥ္းေထာင္ (အိုးဘို) မွာ စာစစ္ဌာန ဖြင့္ထားပါတယ္။ အရင္က စာေမးပြဲေျဖဆိုရာမွာ အက်ဥ္းသား/သူမ်ားအေနနဲ႔ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ စာစစ္ဌာနကို သြားေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ၿပီး (အိုးဘို) စာစစ္ဌာနမွာ ေျဖဆိုေစခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ ၅၅ ဦးဝင္ေရာက္ေျဖရာ ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူး ၄ ဦး၊ ၂ ဘာသာဂုဏ္ထူး ၄ ဦး၊ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူး (၁၃) ဦး နဲ႔ ႐ုိး႐ုိးေအာင္ ၆ ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up