မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ေခ်းေငြရရွိရန္ ေတာင္းဆို

March 22, 2017

မႏၲေလးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ေခ်းေငြရရွိရန္ ေတာင္းဆို

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ရရွိေရးနဲ႔ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးဖို႔ မႏၲေလးတိုင္းနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရးန႔ဲ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ပယ္ အသိုင္းအဝိုင္း သက္ဆိုင္သူေတြက စီးပြားေရး၊ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးကို မတ္လ ၂၁ ရက္ ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ရရွိေရးက ထုတ္ကုန္ရဲ႕ အေျခခံျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ရရွိေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းေပးဖို႔ကိုလည္း မႏၲေလးတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ကုန္စည္ဒိုင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဝန္ႀကီးကို တင္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ျပည္ပက ဝယ္လိုအားရွိတဲ့ ပဲ၊ ႏွမ္း ထြက္ကုန္ေတြကို အဓိက တင္ပို႔ေနရၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံက႑မွာလည္း အသင္းအဖြဲ႔ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး တင္ပို႔ေနတာ ရွိပါတယ္။ သတင္း - AMIA
6 years Ago
Up