မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ကို ၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္း

April 5, 2016

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ကို ၀န္ႀကီးဌာန ၇ ခုျဖင့္ ဖဲြ႔စည္း

ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ကို ဝန္ႀကီးဌာန ၇ ခုနဲ႔ စည္းလိုက္ပါတယ္။ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ဳိးမင္းေအာင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးျမတ္သူ၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာစိုးသန္း၊ လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဇာနည္ေအာင္၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးမ်ဳိးသစ္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေဒါက္တာရဲလြင္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ တို႔ကို ဒီေန႔ မႏၱေလးတိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။ (သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - အိမ္ခိုင္ျမဲ)
6 years Ago
Up