မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရထံ သြားေရာက္ေတာင္းဆိုသည့္ ပန္ဒါအထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ား တားဆီးခံရ | DVB