မႏၱေလးတိုင္းတြင္

March 9, 2017

မႏၱေလးတိုင္းတြင္ တိရစာၦန္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း FAO နဲ႔ အစုိးရ ပူးေပါင္းၿပီး တိရစာၦန္ က်န္းမာေရး ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ေစ်းကြက္ျမင့္မားေရးမွတဆင့္ အပူပုိင္းေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး စီမံကိန္းအေနနဲ႔ တိရစာၦန္ေကာင္ေရစာရင္း ေကာက္ယူမႈကုိ မတ္လ ၈ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုမွာ ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အစုိးရေထာက္ပ့ံေငြနဲ႔ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးဇြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုမွာ အစုိးရေထာက္ပ့ံမႈနဲ႔ တိရစာၦန္ေကာင္ေရ စာရင္းေကာက္မယ္။ ျမင္းၿခံနဲ႔ မလိႈင္ကေတာ့ FAO အေနနဲ႔ ေကာက္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ရြာေတြမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ စာရင္းေကာက္မယ္။ ဘယ္ရြာေတြ ေကာက္ရမယ္ဆိုတာ FAO က ရြာအမည္ေတြေပးတယ္။ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ရြာေပါင္း ၂၁၈ ရြာ ရွိတယ္။ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ ရြာ ၁၃၁ ရြာ ေကာက္မယ္။ တရြာကုိ စာရင္းေကာက္မယ့္သူ ၄ ဦးထားၿပီး ေကာက္မယ္။ ၁၃၁ ရြာအတြက္ ၄၆၄ ဦးနဲ႔ စာရင္းေကာက္ဖို႔ လုပ္ထားတယ္။ အိမ္ေထာင္စု ၂၈၆၄၆ စုဆီက တိရစာၦန္စာရင္း ယူမယ္။ စာရင္းေကာက္ၿပီးတဲ့ အိမ္ကုိ အေပါင္းလကၡဏာတံဆိပ္ေလး ကပ္ခ့ဲမယ္” လုို႔ ေျပာပါတယ္။ “ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ စာရင္းေကာက္ယူမယ့္ လူစာရင္း ျပဳစုထားၿပီးပါၿပီ။ စာရင္းေကာက္သူေတြကုိ ေန႔တြက္ေပးမယ္ သိရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ေတာ့ မသိေသးဘူး။ တိရစာၦန္ဆိုရင္ ေခြး၊ ေၾကာင္၊ ငွက္၊ ၾကက္၊ ႏြား၊ ဆိတ္သုိး၊ ဝက္၊ ျမင္း ဘယ္လို တိရစာၦန္ျဖစ္ျဖစ္ စာရင္းေကာက္မယ့္သူေတြကုိ ေပးထားတဲ့ပံုစံမွာ ထည့္ရမယ္။ တရက္ သင္တန္းေပးမယ္။ ရြာ ၁၃၀ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္တခု ပါေတာ့ ၁၃၁ ရြာေပါ့” လုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမွ ႐ံုးအုပ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ တိရစာၦန္ေကာင္ေရစာရင္း ေကာက္ယူမယ့္ ရြာအေနအထားနဲ႔ အမည္ကုိ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ FAO က စာရင္းခ်ေပး သတ္မွတ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ လမ္းညႊန္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တိေမြးကုနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္း - ေမာင္ေမာင္လင္း(ဝမ္းတြင္း)
6 years Ago
Up