မွန်နှင့် တနင်္သာရီကို ဆက်သွယ်ထားသည့် မလွှဲတောင်ကြော တောင်နံရံပြိုကျ၍  လူ ၂ ဦး သေဆုံး | DVB