မွတ္ပံုျပန္မတင္သည့္

February 8, 2019

မွတ္ပံုျပန္မတင္သည့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၂ေသာင္းခန္႔ကို ဖ်က္သိမ္းမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီေပါင္း ၆၀၀၀၀ ၀န္းက်င္မွာ ၄၀၀၀၀ေလာက္ပဲ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့တာေၾကာင့္က်န္ေနတဲ့ကုမၸဏီေတြဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေကာင္း မေပးႏိုင္ရင္  ကုမၸဏီစာရင္းကေန လုံး၀ဖ်က္သိမ္းသြားမယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွတ္ပုံတင္စနစ္နဲ႔ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်န္ေနတဲ့ ကုမၸဏီပမာဟာ ၂၀၀၀၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ ကုမၸဏီေထာင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းဦးေရကေတာ့  ၄၀၀၀၀ ၀န္းက်င္ပဲ ရွိပါတယ္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ကစလို႔ ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္ကို အြန္လိုင္းစနစ္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၃၁ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာ  ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ခိုင္းခဲ့တာပါ။ လက္ရွိမွာ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ဥပေဒအရ ဒဏ္ေၾကးေတြ ေနာက္က်ေၾကးေတြ ေပးေဆာင္ရမွာပါ။
4 years Ago
Up