မြးျမဴေရးအစာဖုိရမ္

August 25, 2018

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရးအစာဖုိရမ္ က်င္းပ

ျပည္တြင္းေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အစာလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ေမြးျမဴေရးအစာဖိုရမ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က Lotte Hotel မွာ က်င္းပေနပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ့ ကုန္က်စရိတ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အစာအတြက္ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးျမဴေရးအစာအျဖစ္ ပဲဖတ္၊ ႏွမ္းဖတ္၊ ဝါဖတ္၊ ပဲပုပ္ဖတ္ စတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ ၁၀ မ်ဳိးေလာက္ကို အဓိကအသံုးျပဳရပါတယ္။ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ေတြက ျမင့္မားတဲ့အတြက္ အစာေစ်းႏႈန္းေတြက ႀကီးျမင့္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပည္ပကေန နွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္ ၅ သိန္းေက်ာ္တင္သြင္းေနရၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲေနရပါတယ္။ ျပည္တြင္း ေမြးျမဴေရးအစာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဖို႔ ၾကက္ဝက္ငါးနဲ႔ ျပည္တြင္းအစာ ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔အတူ စိုက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးတို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနပါတယ္္။
4 years Ago
Up