မြန္ႏွင့္ကရင္တြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

June 30, 2016

မြန္ႏွင့္ကရင္တြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

မြန္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ ၂ ခုမွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည္ေရး ေကာ္မတီေတြကုိ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ၾကပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ မြန္ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကုိ ဒီကေန႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ အစုိးရအဖြဲ႔အစည္းက ၅ ဦး၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဘက္က ၅ ဦး၊ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦးတုိ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာလုိ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ဦးကိုကိုႀကီးကိုက ေျပာပါတယ္။ “တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အန္စီေအရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြပါ။ ပထမဆုံ အန္စီေအ ေၾကညာခ်က္ ရဖုိ႔အတြက္ကို တုိင္းရင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ၂ ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔လက္မွတ္ထုိးထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ (JMC) ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC-U ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ေဒသေတြမွာ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အဆင့္ S –level ဖြဲ႔စည္းမႈေတြ လုပ္လာခဲ့တာဟာ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးက ဖြဲ႔စည္းၿပီး သြားပါၿပီ။ မေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းမႈအခမ္းအနားေတြ၊ ဒီေန႔ မြန္ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းမႈ အခမ္းအနားေတြ ဆက္ၿပီးေတာ့ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ” မေန႔ကလည္း ကရင္ျပည္နယ္အဆင့္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကုိ ဘားအံၿမိဳ႕ အမွတ္ ၂၂ ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည္ေရးေကာ္မတီ JMC မွာ အစုိးရဘက္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔က ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔  အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာကေတာ့ အစုိးရဘက္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြက ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးစီနဲ႔ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး စုစုေပါင္း ၂၆ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိေတာ့ အစုိးရဘက္က ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔က ကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးစီနဲ႔  အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၄ ဦးစီ ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။ ျပည္နယ္အဆင့္ေတြ ဖြဲ႔စည္းၿပီးသြားရင္ေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႔ေတြ ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႔ကုိေတာ့ အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြက ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦးစီနဲ႔ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦး စုစုေပါင္း ၈ ဦး ဖြဲ႔စည္းသြားဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ မြန္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္အဆင့္ ဖဲြဲ႔ၿပီးသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာသီဥတုအေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ကုိ သြားေရာက္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔ေတြက ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရွိမရွိ ေလ့လာေစာင္ၾကည့္မွာျဖစ္ၿပီး ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာရင္လည္း ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔ အရင္ကလည္း ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေတြလုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေစာင့္ၾကည္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ခုိင္ခုိင္မာမာ မရွိခဲ့ဘူး။ မၾကာခဏ ခ်ဳိးေဖာက္တာေတြရွိခဲ့တယ္။ အခုကေတာ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အဖြဲေတြ ေပၚလာတဲ့အခါက်ေတာ့ လက္ရွိ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္နဲ႔ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ရွိမရွိကုိ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ က်ေနာ္တုိ႔အဆင့္အလုိက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပႆနာျဖစ္ရင္လည္း ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ကုိ ႏွစ္ဖက္တပ္မႉးေတြၾကားထဲမွာ တုိက္႐ုိက္ဆက္ဆံမႈေတြ အစည္းအေ၀းေတြကေန တဆင့္ ျပႆနာေတြကုိ မႀကီးထြားေအာင္၊ ေနာက္ ဒီလုိျပႆနာေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔ အစုိးရၾကား  ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ) လက္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတႊဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
7 years Ago
Up