မ်ိဳးသုဥ္းေတာ့မည့္

February 14, 2019

မ်ိဳးသုဥ္းေတာ့မည့္ ရွားပါးငွက္ေလးမ်ား ေမွာင္ခို ခိုးထုတ္သူကို ခ်ီလီအာဏာပိုင္မ်ားဖမ္းဆီး

မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ့္ ၾကက္တူေရြးမ်ဳိးစိတ္တမ်ဳိးျဖစ္တဲ့  ၾကက္ေတာ ၅၉ ေကာင္ကို ကတ္ထူဘူးေတြနဲ႔ ထည့္ၿပီး ခုိးထုတ္ဖို႔ႀကိဳးပမး္တဲ့ ေတာ႐ိုငး္တိရိစာၦန္ေမွာင္ခုိ တဦးကို ခ်ီလီအာဏာပိုင္ေတြက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္မွာ ဖမး္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ အေကာက္ခြန္၀န္ထမး္ေတြက  ပထမေတာ့ တကၠစီေနာက္ဖံုးထဲ ထည့္လာတဲ့ ၾကက္ေတာ ၂၉ ေကာင္ကို ေတြ႔ရိွၿပီး ေနာက္ပို္င္း စစ္ေဆးၾကည့္ရာမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ အေကာင္ ၃၀ ကို ေတြ႔ရိွခဲ့တာပါ။ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေမွာင္ခုိဟာ ေအာ္ေဆာ္ႏိုၿမိဳ႕ ငွက္သိုက္ထဲက အေကာင္ေပါက္ ေလးေတြကို ခိုးယူတာမို႔ ငွက္ေလးေတြဟာ အေတာင္အေမြး ညစ္ေထးေထးနဲ႔ မေသ႐ံုတမယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိရစာၦန္ေမွာင္ခုိသမားဟာ အဲဒီငွက္ေလးေတြကုိ ေဆးခတ္ၿပီး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အျဖစ္ ေရာင္းခ်ဖို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ကယ္ဆယ္ထားတဲ့ ရွားပါးငွက္ေလးေတြကို သဘာ၀ေတာထဲ ျပန္ပို႔ဖို႔ ခ်ီလီအမ်ိဳးသား တိရစာၦန္႐ံုက ေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
4 years Ago
Up