မဲ႐ံုတာဝန္ရွိသူမ်ား ဥပေဒ၊

January 25, 2017

မဲ႐ံုတာဝန္ရွိသူမ်ား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိေစရန္ သင္တန္းပုိ႔ခ်

ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးမွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က မဲ႐ုံမႉး ဒုမဲ႐ုံမႉး ကုိယ္စားလွယ္ ၄၀ ေက်ာ္ကုိ သင္တန္းပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး ၂ ရက္ၾကာ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔က ပူးေပါင္း က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၿမဳိ႕နယ္ ၂၂ ၿမဳိ႕နယ္က လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲ႐ုံေပါင္း ၂ ေထာင္ခန္႔ ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားတဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မဲ႐ုံေစာင့္ မဲ႐ုံမႉး ဆင့္ပြားသင္တန္းေတြကုိ သင္တန္သား ဦးေရ ၄၀၀၀ ကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးေန တယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးက ေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔ လြတ္လပ္ၿပီး အမ်ားယုံၾကည္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ဖုိ႔ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ ဒီမဲ႐ုံမႉးေတြဟာ လုပ္ငန္းကုိ တိတိက်က်နဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးမယ့္ ဦးေရဟာ ၂ ဒသမ ၁၅ သန္း ရွိပါတယ္။ ကုိယ္နဲ႔ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ျဖစ္ဖုိ႔ ဒီလုပ္ငန္းေတြကုိ အစီအစဥ္ စနစ္တက်နဲ႔ကုိ ကုိယ္တုိင္သိရွိထားမွာ လုပ္ငန္းက အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းကုိ ပုိ႔ခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ မဲ႐ုံမႉးလက္စဲြစာအုပ္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လက္စြဲစာအုပ္ကုိ အသစ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ ျပဳျပင္ထားပါတယ္။
5 years Ago
Up