မဲေခါင္ေဒသတြင္း

October 16, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးစႀကၤန္တေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ား ပိုတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အေရွ႕-အေနာက္ စီးပြားေရး စႀကၤန္အပို္င္းတေလွ်ာက္ရွိ ၿမိဳ႕ေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာဖို႔ လတ္တေလာမွာ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြေနၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ေအဒီဘီ) က ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ ထုိင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီတခုျဖစ္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖြဲ႔ (အန္အီးဒီေအ) တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အရ ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ အဲဒီ သေဘာတူညီခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ထိုင္းရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတဲ့က႑ေတြ တိုးတက္ဖို႔ ပူးတြဲ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲမွာ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လမ္းမႀကီးေတြ တည္ေဆာက္တာ၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ စြမ္းအင္ပို႔လႊတ္သံုးစြဲမႈနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စတာေတြအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ႔  ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္းမွာ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏံွမႈ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ႏိုင္ငံေတြမွာ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကေမာၻဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။
7 years Ago
Up