မဲဆႏၵရွင္လက္မွတ္

March 15, 2017

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ယူႏိုင္

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံ လက္မွတ္ ေတြကုိ လာမယ့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က်ရင္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေကာ္မရွင္႐ုံးေတြမွာ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီလုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ေၾကညာလုိက္ ပါတယ္။ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေန႔စဥ္မနက္ ၈ နာရီကေန ညေန ၆ နာရီအထိ ထုုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္အိမ္ေထာင္စု တစ္ေယာက္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတဲ့ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ မဲဆႏၵရွင္လက္မွတ္မပါရင္လည္း မဲစာရင္းမွာ အမည္ပါေနရင္ မဲေပးခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္မဲဆႏၵရွင္လက္မွတ္ေတြ ထုတ္ေပးတာဟာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းခုိင္လုံေစရန္ မဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးတဲ့အခါ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစရန္ အခ်က္အလက္ေတြမွားေနရင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔လည္း မဲစာရင္းအခ်က္အလက္မွားေနရင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ျဖစ္ ပါတယ္။
6 years Ago
Up