မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ျမင္ကြင္းအခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပုံ)

September 26, 2015

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ ျမင္ကြင္းအခ်ိဳ႕ (ဓာတ္ပုံ)

ေရြးေကာက္ပြဲမဲစာရင္းေၾကညာသည့္ ရက္ေနာက္ဆံုးေန႔မတိုင္မီ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈျမင္ကြင္းအခ်ိဳ႕။ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း  
7 years Ago
Up