မဲဆြယ္ကာလ

September 16, 2015

မဲဆြယ္ကာလ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခအေပၚ ၉ ႏိုင္ငံ စိုးရိမ္မႈထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလအတြင္း ဘာသာေရးကို နည္းလမ္းတခုအေနနဲ႔ အသုံးခ်ကာ ေသြးခြဲျခင္းနဲ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြကို စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ သံ႐ုံး ၉ ႐ုံးက စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ပူးတြဲေၾကညာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးပံ့ပိုးေပးထားၾကတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ၾသစေၾတးလ် သံ႐ံုး၊ ကေနဒါ သံ႐ံုး၊ ဒိန္းမတ္ သံ႐ံုး၊ ျပင္သစ္ သံ႐ံုး၊ ေနာ္ေဝး သံ႐ံုး၊ ဂ်ပန္ သံ႐ံုး၊ ဆြီဒင္ သံ႐ံုး၊ ၿဗိတိသွ် သံ႐ံုးနဲ႔ အေမရိကန္ သံ႐ုံးတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေသြးကြဲမႈနဲ႔ အရပ္ဘက္ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကေတြ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္  ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး အားလံုးပါဝင္မႈရွိေစရန္ သည္းခံျခင္းစိတ္၊ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ မွ်တမႈရွိသည့္ တရားဥပေဒ ျဖစ္ေရးတို႔ကို အသိအျမင္ က်ယ္ျပန္႔လာေစေရး ႏိႈးေဆာ္ေပးၾကဖို႔ (ဤေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္) အစိုးရ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြအားလုံး ျပ႒ာန္းသုံးရာမွာ  လူမ်ိဳး၊ ဘာသာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမေရြး မွ်တမႈရွိေစဖို႔၊ တသမတ္တည္း ျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစဖို႔လည္း ေတာင္းဆုိခ်က္က ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ပံ့ပိုးကူညီေပးဖို႔ ႏိုင္ငံတကာက သႏၷိ႒ာန္ခ်ၿမဲခ်ထားၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရသစ္တခု ေပၚေပါက္လာမယ့္ ဒီျဖစ္စဥ္ကို  အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမယ္လို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
6 years Ago
Up