မဲစာရင္းလာၾကည့္႐ႈ

February 10, 2017

မဲစာရင္းလာၾကည့္႐ႈေတာင္းဆိုကန္႔ကြက္ၾကရန္ ေကာ္မရွင္ေမတၱာရပ္ခံ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြမွာ ေၾကညာကပ္ထားရာမွာ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ အလြန္ နည္းပါးေနတဲ့အတြက္ မွန္ကန္မႈရွိမရွိ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကဖုိ႔  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ထိ မဲစာရင္းလာၾကည့္သူအေရအတြက္ဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရွိၿပီး၊ နာမည္မပါလို႔ထည့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုသူ ၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊  မဲစာရင္းမွာ မပါသင့္တဲ့သူပါေနလို႔ ကန္႔ကြက္သူ ၀ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔၊ အခ်က္အလက္မွားလို႔ ျပင္ဆင္ရန္တင္သြင္းသူ ၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မဲစာရင္းေတြ ျပည့္စံုမွန္ကန္ေစဖို႔ အနည္းဆံုး တအိမ္ ေထာင္တေယာက္ မပ်က္မကြက္လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆို၊ ကန္႔ကြက္၊ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးၾကဖို႔ ေကာ္မရွင္က ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ကစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ႐ံုးေတြမွာ  ကပ္ထားေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up