မေအးေသာင္းပါ၀င္သည့္ ႏွလံုးသားထဲကပုဂံအဖြဲ႔ ယူနက္စကိုအစည္းအေ၀းက်င္းပေနသည့္ အဇာဘိုင္ဂ်န္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ (ဓာတ္ပံု) | DVB