မေလးရွားေရြးေကာက္ပဲြ

May 10, 2018

မေလးရွားေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဟာသီယာ ဦးေဆာင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းပါတီ အႏုိင္ရ

ေမလ ၉ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္တဲ့ မေလးရွား အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဟာသီယာ ဦးေဆာင္တဲ့ အတုိက္အခံပါတီမ်ား မဟာမိ္တ္အဖြဲ႔က အႏုိင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမး္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ မဟာသီယာအဖုိ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ျပန္လည္ထမး္ေဆာင္ရမယ့္ လမး္ေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရိွသြားခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဟာသီယာရဲ႕ ညြန္႔ေပါင္းပါတီက အမတ္ေနရာ ၁၁၃ ေနရာ ရခဲ့ၿပီး လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရဲ႕ ညြန္႔ေပါင္းပါတီကေတာ့ ၇၉ ေနရာသာ ရခဲ့တယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ မဟာသီယာက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရင္ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အန္နဝါအီဘရာဟင္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္တင္ေျမႇာက္မယ္လုိ႔ ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားပါတယ္။
4 years Ago
Up