မေဒါက္ႏွင့္ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ေရာက္၊ သတိျပဳေနထုိင္ရန္ အႀကံျပဳ

September 2, 2018

မေဒါက္ႏွင့္ဘားအံၿမိဳ႕တုိ႔၏ ျမစ္ကမ္းအနီးေနသူမ်ား အထူးသတိျပဳေနၾကရန္ မုိးဇလေျပာ

မေဒါက္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဘားအံၿမိဳ႕ တုိ႔ရဲ႕ ျမစ္ေရဟာ စုိးရိမ္ေရအမွတ္အထက္ ေက်ာ္လြန္ေနလုိ႔ ျမစ္ကမ္းအနီးနဲ႔ ေျမနိမ့္ပုိင္းေနသူေတြ အထူးသတိျပဳေနထုိင္ၾကဖုိ႔ မုိးဇလက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃း၃၀ နာရီ တုိင္းတာခ်က္အရ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ မေဒါက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ကုိ ၄ ေပေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း ေပဝက္ေလာက္က်ဆင္းနိုင္ကာ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္မွာ ဆက္လက္ တည္ရွိနိုင္ပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေရဟာ ဘားအံၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၄ ေပေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း ေပဝက္ေလာက္က်ဆင္းနိုင္ကာ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္ တည္ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေဒါက္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးနဲ႔ ေျမနိမ့္ပိုင္းေနထိုင္သူေတြ အထူးသတိျပဳ ေနထိုင္ၾကပါဖုိ႔ မုိးဇလက အႀကံျပဳထားပါတယ္။
5 years Ago

July 23, 2018

မေဒါက္ႏွင့္ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ေရာက္၊ သတိျပဳေနထုိင္ရန္ အႀကံျပဳ

မေဒါက္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွာ ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ေရာက္ရွိေနတာေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းအနီးနဲ႔ ေျမနိမ့္ပိုင္းေနထိုင္သူေတြ အထူးသတိျပဳ ေနထိုင္ၾကဖုိ႔ မုိးဇလက အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္  မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲ တုိင္းထြာခ်က္အရ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ မေဒါက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေပဝက္ခန္႔ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၁ ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေရဟာလည္း ဘားအံၿမိဳ႕မွာ ၂ ေပခြဲခန္႔ ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္ အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိနိုင္တပါတယ္။
5 years Ago
Up