မေဒါက္၊ ဘားအံႏွင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕တုိ႔၏ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိ

August 5, 2018

မေဒါက္၊ ဘားအံႏွင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕တုိ႔၏ျမစ္ေရ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိ

မေဒါက္၊ ဘားအံနဲ႔ သာေပါင္းၿမိဳ႕တုိ႔ရဲ႕ ျမစ္ေရဟာ စုိးရိမ္ေရမွတ္အထက္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ မုိးဇလက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲ တိုင္းထြာခ်က္အရ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရဟာ မေဒါက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၃ ေပခြဲေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း ၁ ေပခြဲေလာက္ က်ဆင္းနိုင္ၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိနိုင္ပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေရဟာ ဘားအံၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၄ ေပေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း ၁ ေပခြဲေလာက္ က်ဆင္းနိုင္ၿပီး စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိနိုင္ပါတယ္။ ငဝန္ျမစ္ေရဟာ သာေပါင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ၂ လက္မေလာက္ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ေနာက္ ၂ ရက္အတြင္း စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ ဆက္လက္တည္ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေဒါက္ၿမိဳ႕၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္းရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးနဲ႔ ေျမနိမ့္ပိုင္း ေနထိုင္သူေတြ အထူးသတိျပဳ ေနထိုင္ၾကပါရန္ မုိးဇလက အႀကံျပဳထားပါတယ္။
4 years Ago
Up