မေကြးတုိင္းအစိုးရ ဝန္ႀကီး ၂ ဦးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

January 11, 2018

မေကြးတုိင္းအစိုးရ ဝန္ႀကီး ၂ ဦးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီး ၂ ဦးကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္စြဲနဲ႔ တရားဝင္အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကမွ ရာထူးတာဝန္ကေန ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားတဲ့ မေကြးတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးစိုးျမင့္နဲ႔ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္တို႔ကို သမၼတက ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအရ ၄င္းတို႔ရဲ႕ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္တာလို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္တဲ့ သမၼတ႐ုံး အမိန္႔စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၉ရက္ကလည္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းေဂ်ာ္နီနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးဘဟိန္းတို႔ကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။  
3 years Ago
Up