မူးယစ္ေဆး တန္တ၀က္နီးပါး

April 21, 2018

မူးယစ္ေဆး တန္တ၀က္နီးပါး မကၠဆီကိုေရတပ္ ဖမ္းဆီးမိ

မကၠဆီကို ေရတပ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဂြါရယ္႐ို ျပည္နယ္ကမ္းလြန္ကေန ကိုကင္းလို႔ ယံုၾကည္ရတဲ့ မူးယစ္ေဆး တန္၀က္နီးပါးကို ဧၿပီ ၁၉ ရက္ေန႔က ဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းမိတဲ့ကိုကင္းေတြကို အထုပ္ ၂၄ ထုပ္ ထုပ္လ်က္သား ဖမ္မိခဲ့တာပါ။ မကၠဆီကို ေရတပ္ေလယာဥ္တစ္စင္းက ကင္းေထာက္ေနတုန္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ သေဘၤာတစ္စင္းကို ျမင္ခဲ့လို႔ ေရတပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့တာပါ။ ဒီျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မကၠဆီကို၊ အီေကြေဒါနဲ႔ ကိုလမ္ဘီယာႏိုင္ငံ သား ၅ ဦးကို ေရတပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up