မူးယစ္ေဆးျပႆနာကို တပ္၊ ရဲႏွင့္ တရားေရးတို႔ျဖင့္သာ ေျဖရွင္းမရေတာ့ဟု ဒုသမၼတေျပာ

October 2, 2018

မူးယစ္ေဆးျပႆနာကို တပ္၊ ရဲႏွင့္ တရားေရးတို႔ျဖင့္သာ ေျဖရွင္းမရေတာ့ဟု ဒုသမၼတေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ တရားစီရင္ေရးက႑တို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ တခုတည္းအေပၚမွာသာ အေျချပဳေန႐ုံနဲ႔မရေတာ့ဘဲ အျခား က႑ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္လာတယ္လို႔ ဒု သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ မေန႔က က်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ေန႔အခမ္းအနားမွာ ဒုသမၼတက ေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေနနဲ႔ က႑ေပါင္းစုံကေန ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဟာ အထူးအေရးႀကီးတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ “ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးစုံေသာမႈခင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းရာမွာ မႈခင္းမ်ား မ်ားျပားျခင္းနဲ႔ ေလ်ာ့နည္းျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ားဟာ ဆက္စပ္လ်က္ရိွတဲ့ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာမ်ားနဲ႔ နီးကပ္စြာ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ တရားစီရင္ေရးစနစ္တို႔ အေပၚမွာ သာ မွီခိုအားထားျခင္း တခုတည္းနဲ႔ မလုံေလာက္ေတာ့ဘဲ ရဲတပ္ဖြဲနဲ႔အတူ တရားစီရင္ေရး က႑အပါအဝင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အိုးအိမ္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး က႑ေတြ မီဒီယာ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔ လူထုလူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးအေနနဲ႔ က႑ေပါင္းစုံမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဟာ အထူးအေရးႀကီး ပါတယ္။” ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ UNODC ရဲ႕  အစီရင္ခံစာအရဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဘိန္းမဲကို အေျခခံတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္မီဓာတုပစၥည္းေတြနဲ႔ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ စိတ္ႂကြေဆးျပားကဲ့သို႔ စိတ္ေျပာင္း ေဆးဝါးအသစ္ေတြ ထြက္ရွိလာသလို တဖက္မွာလည္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဝယ္လိုအား ရွိေနတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းကေန ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသယ္ေဆာင္ ေရာင္းဝယ္ ေနတာေတြကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔  အေရးႀကီးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုက ေပးပို႔တိုင္ၾကားလာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စနစ္တက် လက္ခံ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွာ “မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္း တိုင္ၾကားေရးဌာန” ကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-MOI
3 years Ago
Up